Tervetuloa

Ammattinetti on verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ammateista ja aloista. Ammattinetistä löytyy ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja ja uratarinoita sekä työelämään liittyviä artikkeleita.

Ammattinetti on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tietoa esimerkiksi eri ammattien ja alojen vertailemiseen tai ammatinvalinnan tai urasuunnittelun tueksi. Ammattinettiä ylläpitää työ- ja elinkeinohallinto.

 

TE-palvelujen ammattinimikkeet
 Ammatit ryhmitellään eri luokkiin sen mukaan, miten monimutkaisia tehtäviä ammateissa tehdään ja millaisia velvollisuuksia ja vastuita ammattiin liittyy.
Hae TE-toimistojen asiakastietojärjestelmässä käytettäviä ammattinimikkeitä.
www.ammattinetti.fi/ammattiluokitusiscosearch/haku

Ammattibarometrijärjestelmään on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt arviot noin 200 keskeisen työelämän ammatin kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä sekä alueellisesta tilanteesta.
Tutustu ammattibarometriin: www.ammattibarometri.fi

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaus
Lue lisää http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Tietoa työelämästä

Luonnontieteilijät työelämässä

Luonnontieteilijöiden tekemällä työllä on suuri merkitys jokaisen ihmisen arjessa. Yliopistoissa suoritettavan perus- ja soveltavan tutkimuksen sekä edelleen yritysten tuotekehityksen ...

Lue lisää ...

test

Haastattelut

Keittiömestari, yrittäjä

Epäröin alavalintaani pitkään. Kun pääsin valmistamanaan yksinomaan jälkiruokia, tajusin vallinneeni oikein. Olen keittiömestari ja patissier, ...

Lue lisää ...

Loading ...

Ammattialat

Kauneudenhoitoala

Kauneudenhoitoalalla tuotetaan palveluja, jotka edistävät asiakkaiden hyvinvointia tuottamalla hyvää oloa sekä edistämällä kauneutta ja osaltaan myös ...

Lue lisää ...

Loading ...

Uratarinat

Kätilö koko sydämellään

Kätilön ammatissa saan osallistua hyvin erityiseen hetkeen toisen ihmisen elämässä. Työssä mennään varsin nopeasti varsin lähelle toista ja tunnen ...

Lue lisää ...

Loading ...
Ammatinvalintaohjelmaan

Ammatinvalintaohjelmaan